Prostorije HR Centra, Deligradska 18/6/16

office@mynlp.rs

+381 60 41 21 304 / +381 60 55 00 596

Mynlp Beograd - Logo

Upis u toku!

NAUČI NLP. DOŽIVI PROMENU.

NLP nije magija.

Ipak naši polaznici kažu da žive čaroban život.

NLP je recept uspeha primenjiv u svim oblastima života. Otkrij kako sa NLP znanjem možeš kreirati magiju u svom životu!

Dobrodošli

MyNLP Asocijacija

MY NLP je udruženje za promociju ličnog rasta i razvoja kroz različite trening i koučing programe. Programi su zasnovani na NLP principima i uključuju sve tehnike, veštine i znanja koji nam omogućuju ostvarenje uspeha na području profesionalnog i razvoja poslovanja, ličnog razvoja i unapređenja porodičnih odnosa.

Na realizaciji programa udruženje sarađuje sa partnerima: HR Centar

O Nama

Zašto NLP

Licni razvoj

Lični razvoj

 • Izgradnju kvalitetnih odnosa
 • Prevazilaženje prepreka i kreativno rešavanje problema
 • Rešavanje fobija; trauma i negativnih emocija i reakcija
 • Samomotivaciju i postavljanje izazovnih ciljeva

 

Odnosi

Odnosi

 • Postizanje skladnih partnerskih i odnosa roditelj/dete
 • Rešavanje zahtevnih porodičnih situacija
 • Podršku deci u razvoju emocionalne inteligencije i odrastanju uopšte
 • Savladavanje metoda učenja dece u skladu sa sopstvenim afinitetima
Profesionalni razvoj

Profesionalni razvoj

 • Strateško razmišljanje; postavljanje ciljeva i planiranje
 • Kreativno rešavanje različitih situacija; prevazilaženje otpora i konflikata
 • Situaciono rukovođenje i motivacija ljudi za vrhunske rezultate
 • Uspešno pregovaranje; vođenje sastanaka i prodaja

My nlp

Ponuda treninga

NLP se bavi pokretanjem pozitivnih PROMENA koje dovode do poboljšanja kvaliteta u svim aspektima života. MY NLP treninzi uključuju sve tehnike, veštine i znanja koji nam omogućuju ostvarenje uspeha u profesionalnom i privatnom području.

Work&Life balance

 • upravljanje ličnom energijom i emocijama
 • povećanje motivacije
 • određivanje prioriteta
 • održavanje fokusa

Praktičarski

 • postavljanje vizije, ciljeva i vrednosti
 • jačanje liderskih sposobnosti
 • kreiranje novih strategija za rešavanje problema
 • rast samopouzdanja i komunikacionih veština

Individualni koučing

 • kreiranje ličnog plana i podrška u praćenju
 • sticanje alata za rešavanje konkretnih teškoća
 • ostvarivanje individualnih potencijala
 • suočavanje sa neprijatnim emocijama

Znate šta želite

Krenite u akciju, SADA!

Naši klijenti

Video testemonijali

Ovo su samo delovi nekih od mnogobrojnih iskustava koja su naši polaznici podelili sa nama.
Ovde možete pročitati kompletne priče naših polaznika

NLP praktičari grupa 21

NLP praktičari grupa 21

Tu smo za vas

Kontakt

Pozovite

+381 60 41 21 304

+381 60 55 00 596

Adresa

Prostorije HR Centra,

Deligradska 18/6/16

E-mail

office@mynlp.rs