Prostorije HR Centra, Deligradska 18/6/16

office@mynlp.rs

+381 60 41 21 304 / +381 60 55 00 596

Mynlp Beograd - Logo

O nama

MY NLP je udruženje za promociju ličnog rasta i razvoja kroz različite trening i koučing programe. Programi su zasnovani na NLP principima i uključuju sve tehnike, veštine i znanja koji nam omogućuju ostvarenje uspeha na području profesionalnog i razvoja poslovanja, ličnog razvoja i unapređenja porodičnih odnosa.

Na realizaciji programa udruženje sarađuje sa partnerima: HR Centar

Tatjana Šokčić

Tatjana je NLP trener od 2014.godine i član je najvećih evropskih NLP udruženja Global Standards.

Posvećena je razvoju NLP trening i coaching programa za unapređenje kvaliteta različitih područja života, od profesionalnog do ličnog razvoja i porodičnih odnosa, kroz kao predsednik Udruženja za lični rast i razvoj MyNLP.

Diplomirani je saobraćajni inženjer, a poseduje i zvanje Mastera iz oblasti HR menadžmenta. Svoje obrazovanje i znanja iz prodaje, customer care, HR menadžmenta, stečena u dugogodišnjem radu u internacionalnom korporativnom okruženju, kao i velikim domaćim sistemima, koristi kao poslovni konsultant od 2011.godine. Od 2013. vodi sopstvenu konsultantsku kuću HR Centar i bavi se razvojem ljudi i poslovanja kroz konsalting, programe obuka, mentorstvo i coaching.

Sertifikovani je konsultant za Hogan, SDI i Inspire alate za procenu kompetencija i potencijala ljudi.

Moto po kojem živi je – Budi promena koju želiš da vidiš u svetu.

Marijana Milošević Simić

Marijana je diplomirani muzički pedagog koji se bavi neuromuzikologijom kroz sopstvene, akreditovane programe Muzička multimedijalna radionica, muzičke radionice Bim Bam i druge, podjednako uspešno sa decom i roditeljima. Autor je knjige i muzičkih didaktičkih igara “Više od muzičke igre” i radne sveske za rano muzičko opismenjavanje “Više od muzičke sveske”. Takođe je saradnik NTC programa zadužena za oblast rane muzičke stimulacije.

Njena lična interesovanja u oblasti neuromuzikologije i načina kako poboljšati funkcije mozga upotrebom muzike, razvila su se i kroz NLP edukacije gde je stekla zvanje NLP trenera. Koautor je programa Akademija za roditelje gde su sublimirana znanja ne samo iz oblasti komunikacijskih veština, motivacije i postavljanja ciljeva već i mnoga druga, kako naučna, tako i iskustvena.

Njen moto je – Šta zna želja šta je nemoguće!

Jelena Kovačević

Jelena je diplomirani andragog i sertifikovani NLP Master. Svoja dragocena praktična iskustva u organizaciji i vođenju treninga, proceni kompetencija, liderskih potencijala i razvojnih potreba zaposlenih, team building aktivnosti, pisanju i vođenju projekata, Jelena je počela da stiče još u toku studija kao volonter u HR kompanijama, da bi kasnije nastavila angažovanjem u vladinom i nevladinom sektoru učestvujući u brojnim projektima (ACB, GIZ, NIS i drugi).

Učestvovala je i u kreiranju i realizaciji obuka za sticanje osnovnih andragoških veština kroz obučavanje nastavnika osnovnih škola a za rad sa odraslim polaznicima.

Kao NLP Master, idealna je osoba da budućim polaznicima NLP programa pruži sve potrebne informacije, podršku i smernice, pa uz svoj redovni posao HR konsultanta u HR Centru, za potrebe Udruženja MY NLP koordinira aktivnosti vezane za sve NLP programe.

Njen moto je Kako zračiš tako i privlačiš!