Prostorije HR Centra, Deligradska 18/6/16

office@mynlp.rs

+381 60 41 21 304 / +381 60 55 00 596

Mynlp Beograd - Logo

Šta podrazumeva napredna TA edukacija?

Napredna TA edukacija je četvorogodišnji program. Nakon završene edukacije se obračunava ukupan broj sati polaznika na teorijskoj nastavi, superviziji i prikazu rada sa klijentom. Pored pohađanja treninga, bitna je i kvalitativna analiza i procena kandidata i njegovih kompetenci od strane supervizora. Polaznik takođe može biti prepoznat, i sertifikovan kao TA praktičar, TA savetnik i TA psihoterapeut kroz sertifikaciju na nacionalnom i međunarodnom nivou.

I godina – cilj je pružiti znanje o glavnim konceptima TA. Izučava se psihopatologija u kontekstu TA teorije i prakse. Prati se koncept razvoja deteta. Učesnicima je omogućeno da dobiju informacije i tehnike i da poboljšaju  veštine ugovaranja, kontakta sa klijentom i zaštite sebe i klijenta.

Ciljevi učenja: ciljevi prve godine naprednog treninga jesu dublje, detaljno upoznavanje sa teorijom i širenje znanja, te razumevanje svih glavnih TA koncepata već pokrivenih 101 programom.

Ishodi treninga: na kraju prve godine studenti će biti u mogućnosti da povežu svoj rad i TA teoriju, tehnike i etičke principe, kao i da donesu odluku oko njihovog područja primene TA. Iz tog razloga, predviđeno je da se razvije saradnja sa gostujućim trenerima iz različitih područja kroz prvu godinu programa zbog pružanja uvoda iz prve ruke u edukacijsko, organizacijsko i savetodavno područje TA.

Jedan trening traje 6 sati mesečno u vidu dva kraća 3h susreta ili jednog susreta od 6h, što na nivou godine iznosi 80 sati rada.

II godina – naglasak je na konceptima i tehnikama, celokupnom planiranju zasnovanom na teorijskoj osnovi i odgovarajućoj implementaciji.

Ciljevi učenja: glavni cilj treninga tokom druge godine treninga jeste da  uvede studente u kliničko područje TA prakse, kao ugovornog metoda promene, najviše iz perspektive kliničke i savetodavne psihologije.

Ishodi treninga: tokom treće i četvrte godine u treningu se očekuje da studenti počnu regularno da primenju TA u svom radu pod supervizijom, stoga je cilj druge godine treninga informisanje o procesu ugovaranja i planiranja tretmana.

Jedan trening traje 6 sati mesečno u vidu dva kraća 3h susreta ili jednog susreta od 6h, što na nivou godine iznosi 80 sati rada

III godina – integrativna terapija i lični stil rada. Učesnici se obučavaju da razviju osećaj blagostanja kao terapeuti. Priprema ispita.

Ciljevi učenja: kroz treću godinu treninga studenti bi trebalo da budu u mogućnosti da praktikuju psihoterapiju i savetovanje pod supervizijom. Glavni cilj jeste da se podrži etička praksa i profesionalizam u skladu sa temeljnim kliničkim kompetencijama prema EATA Priručniku.

Ishodi treninga: preporučuje se da student prvo vodi barem nekoliko radionica (u trajanju od 2 do 4 sata svaka) u ne-kliničkom kontekstu u saradnji sa ko-voditeljem (kolegom u treningu i pod supervizijom, po mogućnosti sa istim supervizorom), kako bi savladao psiho-edukacijske aspekte TA pre počinjanja izvođenja psihoterapije sa individuama, parovima i porodicama. Etički fokusi i ciljevi na ovom nivou treninga su da se podrži bezbednost i zaštita u klijent-terapeut odnosu i nauči o adekvatnim odgovorima u kompleksnim situacijama.

Jedan trening traje 6 sati mesečno u vidu dva kraća 3h susreta ili jednog susreta od 6h, što na nivou godine iznosi 80 sati rada

IV godina – uporedna teorija. Cilj je da se omogući učesnicima da integrišu višestruke teorijske okvire i reference kako bi poboljšali samoevaluaciju.

Ciljevi učenja: četvrta godina treninga će pružiti studentima mogućnost da integrišu različite ishode i kanale učenja (teoriju, praksu i lični razvoj).

Ishodi učenja: otvorenost i sposobnost za metakomunikaciju, analitička i refleksivna procena klijenata i sinteza znanja u psihoterapijskom planiranju, dopušta budućem sertifikovanom psihoterapeutu da bude kompetentan, fleksibilan i etički praktičar sa ličnim psihoterapijskim stilom.

Didaktički metodi: tokom četvrte godine treninga biće organizovano kooperativno učenje sa iskusnim kliničarima i supervizorima iz zemlje, regiona i inostranstva, kao i sa kliničarima koji dolaze iz drugih modaliteta sa svrhom komparativnog učenja.

Trajanje treninga 3 sata x 2 mesečno :  60 sati + 30 sati supervizije (3 sata mesečno)

Ko vodi trening?

Maja Pavlov, dipl. psiholog, PTSTA psihoterapeut, TA instruktor, vanredni edukator i supervizor za oblast psihoterapije (PTSTA-P) i NLP trener (IANLP). Maja je član  međunarodne Asocijacije za Transakcionu Analizu (ITAA) I Evropske Asocijacije za TA (EATA).Sarađuje I član je dva Nacionalna udruženja za Transakcionu Analizu: TA Centrom i TAUS-om.

Investicija za trening: 60eur (za dva 3h treninga ili jedan 6h trening). Za uplate tri vezana treninga ostvarujete popust , pa je konačna investicija za tri treninga 150eur

Vreme održavanja treninga Prve godine edukacije:

VII: 22. i 23.01.
VIII: 26. i 27.02.
IX: 25. i 26.03.
X: 22. i 23.04.
XI: 20. i 21.05.
XII: 17. i 18.06.
Od 18h do 21h

 

Termini ostalih treninga će biti naknadno definisani.

Mesto održavanja: HR Centar, Resavska 48, 1.sprat, stan 12

Kontaktirajte nas: +381 60 55 00 596, office@mynlp.rs