Prostorije HR Centra, Resavska 48/1/12

office@mynlp.rs

011/ 40-666-49

Mynlp Beograd - Logo
DRAGI DEDA MRAZE

DRAGI DEDA MRAZE

“Dragi Deda Mraze, Bila sam dobra ove godine. Kolegama na poslu, šefu na sastancima, porodici kod kuće, deci u parkiću, partneru u krevetu, rođacima na slavama, prijatelju u nevolji, baki na pešačkom prelazu, prosjacima na ulici… U 2020. želim da budem dobra i sebi.“...