Prostorije HR Centra, Resavska 48/1/12

office@mynlp.rs

011/ 40-666-49

Mynlp Beograd - Logo
DOBRO JUTRO ZNAČI DOBAR ŽIVOT

DOBRO JUTRO ZNAČI DOBAR ŽIVOT

Kakav nam je život – takve su nam navike. I dovoljno je da znamo nečiji rezultat da bismo otkrili šta osoba radi svakodnevno, kakve odluke donosi, šta joj je važno… Svaki rezultat je samo zbir prethodnih navika. Zato ne postoji neuspeh, već rezultat koji je uvek...