Prostorije HR Centra, Resavska 48/1/12

office@mynlp.rs

011/ 40-666-49

Mynlp Beograd - Logo
OČI VIDE ONO ČEGA JE DUŠA PUNA

OČI VIDE ONO ČEGA JE DUŠA PUNA

Možete li se, sada, prisetiti neke prilike kada ste osudili nešto ili nekog? Ako se prisećate toga sa pozitivnim osećajem, bili biste verovatno prvi u istoriji čovečanstva. Iako se u nekim trenucima čini bezazleno, spontano ili čak zabavno, osuđivanje uvek ostavlja...