Prostorije HR Centra, Resavska 48/1/12

office@mynlp.rs

011/ 40-666-49

Mynlp Beograd - Logo
ONO ŠTO VAM NE GOVORE O TALENTU

ONO ŠTO VAM NE GOVORE O TALENTU

Verovatno ste već čuli da talenat čini 10%, a rad 90%. Ali šta se na kraju dobije od tih 100% i da li je to ono što će nas konačno učiniti radosnima i ispunjenima? Čini se da je u današnje doba sve moguće i da nedostižno više ne postoji. Mnoga istraživanja govore o...